BitArts Blog

ロードバイク通勤のRubyプログラマで伊豆ダイバー。の個人的なブログ。

おれのGemfile

Railsアプリを作る時の最近のGemfileを晒してみる。

だいたいデフォで入れているものたち。

source 'https://rubygems.org'

ruby '2.1.0'

gem 'rails', '4.0.3'

gem 'sqlite3'
gem 'sass-rails', '~> 4.0.0'
gem 'uglifier', '>= 1.3.0'
gem 'coffee-rails', '~> 4.0.0'
gem 'jquery-rails'
gem 'turbolinks'
gem 'jbuilder', '~> 1.2'

group :doc do
 gem 'sdoc', require: false
end

gem 'devise'
gem 'cancan'
gem 'friendly_id'
gem 'paperclip'
gem 'breadcrumbs_on_rails'
gem 'kaminari'
gem 'font-awesome-sass'
gem 'compass-rails'
gem 'settingslogic'
gem 'mail-iso-2022-jp'
gem 'schema_plus'
gem 'newrelic_rpm'

group :staging, :production do
 gem 'pg'
end

group :development do
 gem 'better_errors'
 gem 'binding_of_caller'
 gem 'bullet'
 gem 'rack-mini-profiler'
end

group :development, :test do
 gem 'pry-rails'
 gem 'pry-byebug'
 gem 'rspec-rails'
 gem 'turnip'
 gem 'capybara'
 gem 'poltergeist'
 gem 'simplecov', require: false
 gem 'simplecov-rcov', require: false
end

アップデートで苦労したくないので、わりと普通。